Viện cấy tóc New Hair by Khơ Thị

FUE HAIR TREATMENT METHOD

FUE hair transplant is considered a higher development of FUT in the field of hair transplant. By using this method, the doctor uses a special tool to extract healthy hair follicles (usually located in the scalp at the back of the neck), then transplant them into the bald area. The transplanted hair follicles will slowly form a root and firmly adhere to the scalp, rapidly proliferate new cells, restructure collagen, fibroblasts. Meanwhile, it helps stimulate hair follicles to grow with natural density and direction.

See more>>

FUE HAIR TREATMENT METHOD

FUE hair transplant is considered a higher development of FUT in the field of hair transplant. By using this method, the doctor uses a special tool to extract healthy hair follicles (usually located in the scalp at the back of the neck), then transplant them into the bald area. The transplanted hair follicles will slowly form a root and firmly adhere to the scalp, rapidly proliferate new cells, restructure collagen, fibroblasts. Meanwhile, it helps stimulate hair follicles to grow with natural density and direction.

See more >>

WHY CHOOSE NEWHAIR FOR HAIR TRANSPLANT?

 

NEWHAIR, the leading clinic for hair transplants, will help you regain thick, plentiful hair. We combine FUE and FUT, the most optimal hair transplant techniques transferred directly from a reputable medical group in the UK. With just one treatment, hair transplant, you can stop baldness for life.

A PRESTIGIOUS CLINIC CHOSEN BY MANY CELEBRITIES.

Hair transplant at NEWHAIR helps "revive" thick and healthy hair for thousands of customers and many Vietnamese artists, such as: singer Duong Trieu Vu, actor Duc Tien, businessman Son Doan, meritorious artist Thanh Loc, actress Bang Di..

LED BY AN EXPERT WITH OVER 15 YEARS OF EXPERIENCE

Dr. Aly Stephen Nah, "Golden Hand," a leading expert in hair loss diagnosis and hair restoration with over 5,000 successful hair transplants, has an exclusive partnership with NEWHAIR.

5 STAR FACILITIES ARE AVAILABLE.

 

NEWHAIR has always prioritized investing in a large hair transplant room system with modern facilities and medical equipment imported entirely from countries with a developed aesthetic history.

SAFETY OF CLOSED PROCESS

 

NEWHAIR's hair transplant procedure strictly adheres to Ministry of Health guidelines.

WHY CHOOSE NEWHAIR FOR HAIR TRANSPLANT?

NEWHAIR, the leading clinic for hair transplants, will help you regain thick, plentiful hair. We combine FUE and FUT, the most optimal hair transplant techniques transferred directly from a reputable medical group in the UK. With just one treatment,hair transplant, you can stop baldness for life.

A PRESTIGIOUS CLINIC CHOSEN BY MANY CELEBRITIES.

Hair transplant at NEWHAIR helps "revive" thick and healthy hair for thousands of customers and many Vietnamese artists, such as: singer Duong Trieu Vu, actor Duc Tien, businessman Son Doan, meritorious artist Thanh Loc, actress Bang Di..

LED BY AN EXPERT WITH OVER 15 YEARS OF EXPERIENCE

Dr. Aly Stephen Nah, "Golden Hand," a leading expert in hair loss diagnosis and hair restoration with over 5,000 successful hair transplants, has an exclusive partnership with NEWHAIR.

SAFETY OF CLOSED PROCESS

 

NEWHAIR's hair transplant procedure strictly adheres to Ministry of Health guidelines.

5 STAR FACILITIES ARE AVAILABLE.

 

NewHair has always prioritized investing in a large hair transplant room system with modern facilities and medical equipment imported entirely from countries with a developed aesthetic history.

MAKE AN APPOINTMENT WITH A DOCTOR

  NEWHAIR

  Established in early 2019, it is now a member of the Kho Thi Group. NEWHAIR aims to be the leading provider of hair transplantation and hair loss treatment in Vietnam. Many hair transplants and hair loss treatments have been successfully completed - NEWHAIR is a reputable and safe hair transplant clinic with exclusive hair transplant technology from the UK, a team of highly qualified doctors, standard hair transplant procedures, and 5-star, modern facilities.

  If you are experiencing hair loss with visible scalp patches and have tried numerous hair restoration methods that have failed, make an appointment with NEWHAIR right away to be examined and consulted directly by doctors.

  MAKE AN APPOINTMENT WITH A DOCTOR

   NEWHAIR

   Được thành lập vào năm 2017 và hiện tại là thành viên của Khơ Thị Group. NEWHAIR định hướng tập trung chuyên sâu về dịch vụ cấy tóc, điều trị trị rụng tóc, với mục tiêu dẫn đầu hoạt động này tại Việt Nam. Thực hiện thành công nhiều ca cấy tóc, trị rụng tóc – NEWHAIR là trung tâm cấy tóc uy tín, an toàn với công nghệ cấy tóc độc quyền từ Anh Quốc, đội ngũ bác sĩ chuyên môn cao, quy trình cấy tóc đạt chuẩn 5 sao, cơ sở vật chất hiện đại.

    

   Nếu bạn đang trong tình trạng tóc rụng nhiều lộ rõ mảng da đầu, bạn đã điều trị nhiều phương pháp nhằm phục hồi tóc nhưng không hiệu quả, hãy đặt lịch hẹn ngay với NEWHAIR để được các bác sĩ thăm khám, tư vấn trực tiếp nhé!